Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2019

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Tiger JK Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Tiger JK Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Tiger JK Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông t

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng The Daydream Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng The Daydream Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng The Daydream Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Supernova Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Supernova Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Supernova Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Super Junior-DE Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Super Junior-DE Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Super Junior-DE Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biế

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Simon D Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Simon D Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Simon D Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Seulgi Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Seulgi Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng Seulgi Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin,

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng PRODUCE 101 Music Offline

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng PRODUCE 101 Music Offline Chính sách quyền riêng tư này giải thích, cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu ành phố của vị trí của bạn. Chúng tôi xử lý những dữ liệu này để điều chỉnh cài đặt ngôn ngữ và tiền tệ cho bạn. Ứng dụng không có theo dõi vị trí địa lý, chúng tôi không theo dõi chuyển động của bạn. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm thông tin, vui lòng, kiểm tra các phần Quảng cáo và Phần mềm Analytics); - Thông tin thiết bị của bạn. Những dữ liệu này bao gồm hệ thống vận hành của thiết bị và phiên bản Ứng dụng CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Ứng dụng PRODUCE 101 Music Offline bạn sử dụng, ID thiết bị (số nhận dạng), ngôn ngữ thiết bị, nhãn hiệu và kiểu máy của thiết bị. Bằng cách xử lý thông tin này, chúng tôi sẽ kiểm tra xem Ứng dụng trên thiết bị của bạn có cần cập nhật hay không và bạn cần phiên bản nào, trong trường hợp cần cập nhật. Dữ liệu đó cũng có thể được sử dụng cho quảng cáo và phân tích (để biết thêm t

Cool Music Offline

Hình ảnh
Nếu bạn là một fan hâm mộ của Cool, thì ứng dụng này là dành cho bạn! Bạn có thể tìm thấy tất cả các bản hit hàng đầu từ bài hát và âm nhạc Cool tại đây. Âm nhạc là một thực phẩm cho tâm hồn. Không chỉ là một hình thức giải trí giúp chúng ta đồng hành khi chúng ta ở một mình. Nó cũng thiết lập tâm trạng và ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao Net Media Korea tạo ra một cửa hàng âm nhạc với các tính năng được sử dụng nhiều nhất của điện thoại Android. Cool Music Offline này mang đến biểu đồ âm nhạc K-pop hợp thời trang mới nhất để làm phong phú thêm trải nghiệm âm nhạc của bạn. Bạn không cần phải tải từng bài nhạc xuống nữa. Bạn có thể tìm kiếm và nghe hàng triệu bản nhạc k-pop của Cool miễn phí trực tuyến từ Cool Music Offline. Công nghệ pop-up nổi cho phép bạn nghe nhạc trong khi sử dụng các ứng dụng khác. Nếu bạn muốn nghe nhạc ngoại tuyến các bài hát của ca sĩ Hàn Quốc mình yêu thích, bạn có thể xem xét ứng dụng Cool Music Offl